Strona głównaO mnie
WIG30
Już wkrótce pełen serwis
Strona główna

2013-05-15 15:42:59

Indeksy giełdowe

Warszawa, 15 maja 2013 r.

GPW konsultuje z rynkiem zastąpienie WIG20 indeksami WIG5 i WIG30

KOMUNIKAT PRASOWY

  • GPW zainicjowała konsultacje w sprawie modyfikacji indeksu największych spółek giełdowych
  • Giełda proponuje zastąpienie indeksu WIG20 przez indeksy WIG5 i WIG30
  • Według propozycji WIG30 zostałby wskaźnikiem koniunktury największych spółek, a WIG5 stanowiłby instrument bazowy dla nowych instrumentów pochodnych

W ostatnich dniach Giełda zainicjowała konsultacje w obszarze modyfikacji indeksu największych spółek giełdowych na GPW. W tej sprawie do organizacji działających na rynku kapitałowym została skierowana oficjalna prośba o opinie odnośnie ewentualnego zastąpienia indeksu WIG20 przez indeksy WIG5 i WIG30. Intencją władz giełdy jest poznanie opinii poszczególnych organizacji, które staną się podstawą do dalszych decyzji Zarządu Giełdy w tym obszarze.

Propozycja GPW obejmuje zastąpienie indeksu WIG20 przez dwa wskaźniki, które docelowo mają pełnić odmienne funkcje. WIG30 byłby indeksem stanowiącym wskaźnik koniunktury największych spółek notowanych na warszawskim parkiecie. WIG5 z założenia miałby być indeksem produktowym, pełniącym funkcję instrumentu bazowego dla nowych derywatów notowanych na GPW. Dyskutowane zmiany w naturalny sposób implikowałyby także modyfikacje w zakresie istniejących instrumentów pochodnych na indeksy giełdowe. Obecnie notowane na GPW kontrakty terminowe, opcje oraz jednostki indeksowe na WIG20 zostałyby zastąpione analogicznymi instrumentami, dla których instrumentem bazowym byłby WIG30.

Zgodnie ze wstępnymi założeniami, metodyka obydwu wskaźników byłaby zgodna z metodyką indeksu WIG20, jednakże obliczanego w formule dochodowej. Uczestnikami indeksów zostałyby spółki charakteryzujące się najwyższą płynnością i posiadające najwyższą wartość akcji w wolnym obrocie.

- Podstawowym celem dyskutowanych modyfikacji jest ożywienie rynku poprzez zwiększenie płynności zarówno rynku akcji, jak i rynku instrumentów pochodnych. Propozycja GPW jest jednak wynikiem znacznie szerszej dyskusji na temat strategii rozwoju rynków akcji i pochodnych oraz kwestii kosztów transakcyjnych instrumentów pochodnych, których obecna wysokość jest znaczącą barierą w rozwoju tego segmentu. – powiedział Adam Maciejewski, Prezes Zarządu GPW.

*  *  *

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą giełdą regionu Europy Środkowej i Wschodniej i organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Żródło GPW.PL

Autor:  PAP  |  15-05-2013 17:41
Przedstawiciele warszawskiej giełdy przekazali organizacjom z rynku kapitałowego propozycję zastąpienia indeksu WIG 20, czyli indeksu największych spółek notowanych na GPW, indeksami WIG 5 oraz WIG 30 - poinformował w środę prezes giełdy Adam Maciejewski.
fot. PTWP

Jak podkreślił Maciejewski podczas spotkania z dziennikarzami, zmiany mają m.in. za zadanie zwiększenie płynności zarówno na rynku akcji, jak i na rynku instrumentów pochodnych.
"Indeks WIG 20 powinien ewoluować naszym zdaniem w kierunku indeksu WIG 30 i to dosyć szybko. Byłby to dalej główny wskaźnik koniunktury giełdowej, jeśli chodzi o największe spółki. Tak należy postrzegać tę zmianę"- podkreślił.

Propozycja zakłada, że obecnie notowane na GPW kontrakty terminowe, opcje oraz jednostki indeksowe na WIG 20 zostałyby zastąpione analogicznymi instrumentami, dla których instrumentem bazowym byłby WIG 30.

"WIG 5 jest tym oryginalnym pomysłem. On nie ma mieć charakteru wskaźnika bieżącego koniunktury w najbardziej płynnych spółkach. Ten indeks zaproponowaliśmy przede wszystkim po to, aby był indeksem produktowym. Indeksem, na którym można oprzeć pewne instrumenty przede wszystkim pochodne, ale pewnie też szereg instrumentów strukturyzowanych" - dodał.

Prezes GPW powiedział też, że intencją wprowadzenia wskaźnika WIG 5 jest "stworzenie nowych możliwości biznesowych zarówno dla inwestorów, jak i pośredników".

"Współczesne giełdy działają trochę inaczej, nie koncentrują się wyłącznie na wspomaganiu gospodarki, ale dostarczają również inwestorom różnych narzędzi inwestycyjnych. Jeśli nie będą robiły tego giełdy, będą to robiły inne podmioty, które na rynku się pojawiają, gdyż na rynku jest zapotrzebowanie na dywersyfikację swoich inwestycji" - stwierdził.

Przedstawiciele giełdy poinformowali, że zgodnie ze wstępnymi założeniami, metodyka obydwu wskaźników byłaby zgodna z metodyką indeksu WIG 20, jednakże obliczanego w formule dochodowej, a uczestnikami indeksów zostałyby spółki charakteryzujące się najwyższą płynnością i posiadające najwyższą wartość akcji w wolnym obrocie.

Dodali, że zmiany w składzie indeksu WIG 5 miałyby odbywać się raz na roku, a w przypadku indeksu WIG 30 cztery razy w roku.

Maciejewski zaznaczył, że konsultacje nad proponowanymi zmianami mają zakończyć się jak najszybciej. "Nie przyjęliśmy jakiegoś ścisłego harmonogramu prac nad tym projektem. Rozpoczęliśmy konsultacje, a termin dla domów maklerskich na zgłaszanie ich uwag kończy się w przyszłym tygodniu" - powiedział szef GPW.

Dodał, że w zależności od tego, jaka będzie ich reakcja, możliwa jest modyfikacja pomysłu i ponowne poddanie go pod konsultacje. "Chcielibyśmy, aby decyzje zapadły dosyć szybko, natomiast niekoniecznie wykonanie tych decyzji musi być szybkie. Chcielibyśmy, aby rynek mógł się przygotować do zmian" - powiedział.

Maciejewski dodał, że wprowadzenie ewentualnych zmian mogłoby nastąpić z początkiem przyszłego roku.


 

Strona główna|O mnie